Webinarum dla rodziców!!!! "REAGUJ I WSPIERAJ!"!! Zapraszamy!!!

Drodzy Rodzice
Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość.
Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym webinarium skierowanym do rodziców pt. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii w dniu 21.01.2021r., godz.18.00 pod adresem:
https://youtu.be/ohhXySQM4g8