Informacja dotycząca działań Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych !!

Goślice, dnia 27.11.2020 roku
 
Informacja dotycząca działań Stowarzyszenia
na rzecz osób niepełnosprawnych
 Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Krok do Przodu” rozpoczęło swoją działalność od 3 czerwca 2013 roku. 
     Głównym celem stowarzyszenia jest umożliwienie podejmowania działań o charakterze rehabilitacyjnym, rewalidacyjnym, terapeutycznym, kompensacyjnym, profilaktycznym i zdrowotnym, służących jak najpełniejszemu rozwojowi dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Płockiego, ponadto: wsparcie działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, promocja i rozwój Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, wsparcie działalności Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, działania na rzecz integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Płockiego.
      W 2014 roku realizowaliśmy projekt „Pożyteczne Ferie 2014 - nie zapominajmy o naszych sąsiadach” w ramach którego zorganizowaliśmy zajęcia i wyjazdy dla niepełnosprawnych uczniów ZSS w Goślicach.
       Stowarzyszenie w 2015 roku realizowało swoje cele statutowe poprzez następujące działania:
• realizacja projektu młodzieżowego „Przyjazny zakątek” w terminie 28.08.2015-30.11.2015, w który zaangażowaliśmy młodzież niepełnosprawną ze szkolnego Klubu Wolontariusza „Młodzi aktywni” z ZSS w Goślicach;
• udział w projekcie „Mazowiecka sieć edukacyjna”, szkolenie i pozyskanie materiałów reklamowych (wizytówki, plakaty, baner);
• uczestnictwo w projekcie „Wolontariackie aktywności obywatelskie w Regionie Płockim” otrzymaliśmy certyfikat „Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom”.
        W 2016 roku realizowaliśmy projekt „Lepszy start – zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne” w ramach którego prowadziliśmy dla dzieci z dysharmoniami rozwojowymi i niepełnosprawnymi zajęcia specjalistyczne:
 Terapię logopedyczną
 Terapię Integracji Sensorycznej
 Hipoterapię
 Terapię ruchową
 Terapię ręki
 Zajęcia kształtujące kreatywność z elementami plastyki i muzyki
 
W roku 2017 Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe poprzez:
• działania w ramach projektu „Akademia Rozwoju – zajęcia wspomagające rozwój dzieci” z pozyskanej dotacji z Fundacji TESCO. Prowadziliśmy zajęcia dla dzieci wymagających wsparcia specjalistów. Projekt trwał 4 miesiące był kontynuacją działań z 2016 roku „Lepszy start – zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne”;
• realizację zadania polegającego na organizacji imprezy sportowo-kulturalno-rekreacyjnej XI Letni Piknik Integracyjny pod hasłem „Sport i zabawa to fajna sprawa” z pozyskanej dotacji z PFRON;
• realizację zadania polegającego na organizacji imprezy integracyjno-sportowo-rekreacyjnej „Razem po zdrowie i dobrą zabawę” wyjazd dla 15 podopiecznych do Ośrodka „12 Dębów” w Zaździerzu z pozyskanej dotacji z PFRON.
 
Następnie w 2018 roku realizowaliśmy:
• zadanie polegające na organizacji imprezy sportowo-kulturalno-rekreacyjnej XII Letni Piknik Integracyjny pod hasłem „Żyjmy zdrowo na sportowo” z pozyskanej dotacji z PFRON;
• zadanie polegające na organizacji zielonej szkoły – „Leśna przygoda” wyjazdu o charakterze turystyczno – sportowo – rekreacyjnym do Zielonej Szkoły w Sendeniu z pozyskanej dotacji z PFRON;
• projekt „Nasz sposób na sztukę” z dotacji banku WBK Bank Dziecięcych Uśmiechów obejmował działania edukacyjne, wyjazdy do kina i teatru;
• projekt „Świetlicowe spotkania miłośników gier planszowych” z dotacji Fundacji Przyjaciółka, celem było zorganizowanie czasu wolnego dzieciom przebywającym na świetlicy szkolnej, spotkania integracyjne połączone z wspólnym graniem w gry planszowe oraz Turniej Gier Planszowych  (zakończenie projektu 12.03.2019r.)
W 2019 roku realizowaliśmy następujące zadania:
• zadanie polegające na organizacji imprezy sportowo-kulturalno-rekreacyjnej XIII Letni Piknik Integracyjny pod hasłem „Na sportowo  jest zdrowo” z pozyskanej dotacji z PFRON;
• zadanie polegające na organizacji zielonej szkoły – „Morska przygoda” wyjazdu o charakterze turystyczno – sportowo – rekreacyjnym do nadmorskiej miejscowości Jantar z pozyskanej dotacji z PFRON;
• realizację projektu „Razem zdrowo na sportowo” z pozyskanej dotacji od Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej w ramach programu Działaj Lokalnie 2019, celem było zachęcenie do zdrowego stylu życia. Odbyły się warsztaty z dietetykiem, rajd pieszy, warsztaty bokserskie;
• otrzymaliśmy 1000 zł z Fundacji Tesco Pomagamy na realizacje celów statutowych.
 
W bieżącym roku swoje cele statutowe realizowaliśmy poprzez:
• realizację projektu „Ogród sensoryczny” z pozyskanej dotacji od Fundacji Grupy Pern w kwocie 14.290,00 zł stworzyliśmy ogród sensoryczny do stymulacji wielozmysłowej dla uczniów szkoły i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Goślicach. 
 
Z powodu pandemii koronawirusa i wprowadzonych obostrzeń sanitarnych nie mogliśmy zorganizować wyjazdu na zieloną szkołę, jak też Pikniku Integracyjnego.
 
  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.