Szkoła Przysposobiająca Do Pracy - informacje !!!!

Nauka w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest przeznaczona dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ze spectrum autyzmu.
 
Nauka trwa 3 lata.
 
Uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających ich wiedzę przyrodniczą oraz umiejętności w zakresie pisania, liczenia i czytania.
 
Młodzież rozwija również umiejętności praktyczne w pracowniach na terenie szkoły: kulinarnej, stolarskiej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego i dekoratorskiej.
 
Zajęcia praktyczne przygotowują uczniów niepełnosprawnych do podjęcia pracy i uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.
 
Dla młodzieży organizujemy również praktyki wspomagane i wyjazdy studyjne.
 
Zapewniamy również specjalistyczne zajęcia logopedyczne, rehabilitację, pomoc psychologa i Integrację Sensoryczną oraz wiele nowoczesnych form terapii.
 
Szkoła organizuje codzienny bezpłatny transport dla dzieci z terenu powiatu płockiego oraz pyszne obiady.