Zaproszenie na konferencję dla wszystkicj dyrektorów i nauczycieli !!!!

Szanowni Państwo
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 18 listopada 2020 r. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów 
w Warszawie (OEiiZK) planuje zorganizować  konferencję zdalną dla dyrektorów i nauczycieli różnych typów szkół
i poziomów edukacyjnych, zainteresowanych aktywnym rozwojem i innowacyjnym wdrażaniem nowych technologii oraz metod informatycznych w mazowieckich szkołach ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej. 
 
Głównym celem konferencji jest promowanie w mazowieckich szkołach efektywnego uczenia się wspartego nowoczesnymi technologiami ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi i metod umożliwiających prace zdalną. 
 
Zwracam się do Państwa z prośbą dotyczącą wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Państwa instytucjach, zamieszczenia na stronach internetowych oraz na Facebooku zaproszenia, dołączonego w załączniku wiadomości, kierowanego do dyrektorów i nauczycieli różnych przedmiotów oraz różnych typów szkół. Proszę również o przekazanie informacji dyrektorom oraz nauczycielom szkół znajdujących się na Państwa terenie i zachęcenie do udziału 
w przedsięwzięciu.
 
    Z poważaniem
Tomasz Kominek
Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji
– Dyrektor Delegatury w Płocku