Tutaj powinien być opis

Kolejny etap projektu realizowanego dla uczniów i młodzieży pt. „Ogród sensoryczny” -zakończony !!

Zakończyliśmy kolejny etap projektu realizowanego dla uczniów i młodzieży pt. „Ogród sensoryczny”. 
Projekt ten realizowany był od roku szkolnego 2018/2019 w ramach przedmiotu przysposobienie do pracy i obejmował prace stolarskie, malarskie i ogrodnicze mające na celu zagospodarowanie terenów zielonych za budynkiem Zespołu Szkół Specjalnych i dostosowanie ich do potrzeb i zainteresowań uczniów. 
W ramach prac ogrodniczych wiosną 2019 roku uczniowie wykonali nasadzenia roślin zielonych wzdłuż tarasu szkolnego i zagospodarowali roślinnością ozdobną donice i pergole. 
Prace stolarskie obejmowały: przygotowanie projektu ogrodu sensorycznego i malowanie donic ozdobnych i pergoli i ustawienie ich na terenach zielonych (wiosna 2019 roku). 
W roku szkolnym 2019/2020 we wrześniu uczniowie pod opieką nauczycieli zamontowali ścieżkę sensoryczną. W okresie jesienno-zimowym w pracowni stolarskiej wykonali tablice do stymulacji dotykowej i wzrokowej. W maju 2020 roku nauczyciele wraz z pracownikami szkoły zamontowali piaskownicę i zestaw Activ Park zakupiony z środków pozyskanych z Fundacji PERN. Dziękujmy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach za pomoc i zaangażowanie w ten projekt. Dziękujemy Stowarzyszeniu „Krok do Przodu” i Fundacji PERN za dofinansowanie naszego projektu.
  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.