Tutaj powinien być opis

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

   
   Zajęcia w Szkole Przysposabiającej do Pracy  mają na celu przygotowanie i nabycie  przez uczniów  praktycznych  umiejętności, niezbędnych  do podejmowania pracy oraz do dobrego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuują naukę przez okres 3 lat w Szkole Przysposabiającej do Pracy.
   
    Głównym celem edukacji w tego typu placówce jest zdobycie i utrwalenie prostych umiejętności i czynności związanych z pracą, które absolwent wykorzysta po ukończeniu edukacji w zakładzie pracy chronionej lub warsztacie terapii zajęciowej.
     
     W tego typu szkole poza przedmiotami teoretycznymi realizowanymi w salach lekcyjnych uczniowie poznają pracę w sposób praktyczny w oparciu o bazę placówki (pracownie szkolne) oraz praktyki poza szkołą i wyjazdy studyjne do zakładów pracy. Część zajęć praktycznych realizowana jest pracowni stolarskiej i ma na celu wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności związane z obróbką drewna, zasadami obsługi  narzędzi ręcznych i mechanicznych, sposobami łączenia, malowania drewna i przepisami bhp.
   
     W szkole uczniowie doskonalą umiejętności związane z przygotowaniem posiłków, pracami porządkowymi w domu. Podczas praktyk w pralni obserwują proces prania odzieży, uczą się obsługiwać urządzenia pralnicze i przygotowują odzież do wydania. W okresie wiosennym i letnim włączani są w prace porządkowe i ogrodnicze na terenach zielonych wokół szkoły.
 
299477_453211681388691_1049255951_n.jpg
  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.