!!!!! LEKCJE ONLINE !!!!!

Drodzy  Rodzice,

W trosce o Państwa dzieci, w związku z zaistniałą sytuacją braku możliwości realizacji zadań edukacyjnych obowiązującej podstawy programowej bezpośrednio z uczniem udostępniamy Państwu w zakładce „Lekcje online” linki z materiałami przygotowanymi przez nauczycieli Zespołu Szkól Specjalnych w Goślicach do pracy z dziećmi w domu. W przypadku występowania jakichkolwiek trudności proszę o kontakt telefoniczny z wychowawcami klas lub nauczycielem prowadzącym zajęcia.

 

W zakładce "LEKCJE ONLINE"  znajdują się linki do folderów, w których zamieszczono materiały dla uczniów do zrobienia w domu w ramach „zdalnego nauczania”. 

 

 Instrukcja dla rodziców i uczniów:

 

 1. Klikamy w zakładkę "Lekcje online" na zielonym pasku powyżej.

 

 2. Z listy linków pod nazwą: "materiały dla klasy ....." lub  "zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze" lub "zajęć wczesnego wspomagania"      wybieramy te które dotyczą Państwa dziecka i  klikamy w link. (np. http://drive.google....)

 

 3. Wyświetlą się foldery z imionami uczniów oraz zajęcia rewalidacyjne.

 

 4. Po kliknięciu w folder dla danego ucznia  (np. Jacka) wyświetlą się foldery z nazwami przedmiotów.

 

 5. W każdym z tych folderów znajdują się kolejno ponumerowane (zajęcia 1, zajęcia 2) materiały do zrealizowania przez danego ucznia.

 

 6. Klikamy w ikonę kolejnych zajęć i po otwarciu się okna z widocznym materiałem możemy pobierać na swój dysk  lub bezpośrednio          wydrukować zamieszczone „Karty pracy” (klikamy w prawy górny róg w ikonę drukarki lub strzałkę w dół).

 
Z poważaniem

Beata Jakubowska

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach