!!! WAŻNY KOMUNIKAT !!!!

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym w dużych skupiskach ludzi, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia interesantów oraz osób zatrudnionych, prosimy bieżące sprawy załatwiać telefonicznie pod numerem telefonu 24-261-37-28 a wszelkie dokumenty przesyłać drogą elektroniczną na adres szkoły: zssgoslice@o2.pl

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach

Beata Jakubowska