UWAGA !!! WAŻNY KOMUNIKAT !!!!

!!!! KOMUNIKAT !!! 

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczne. Oznacza to, że nasza Szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W dniach 12 i 13 marca w naszej Szkole nie będą się odbywały zajęcia edukacyjne a jedynie opiekuńcze.

Od poniedziałku tj. 16 marca br. zajęcia w szkole zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do szkoły. 

Zajęcia w ramach Zespołów Wczesnego Wspomagania od 12 do 25 marca br. nie bedą się odbywały. 

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach.