DZIEŃ WOLONTARIATU W ZESPOLE SZKOŁY IM. L. BERGEROWEJ

Podczas IV Powiatowego Spotkania Integracyjnego Szkolnych Klubów Wolontariusza w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku tytuł Szkolny Wolontariusz Roku 2019 otrzymała Nasza uczennica Kamila. Gratuljemy sukcesu!!! :D

  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.