Akcja Szkoła Pamięta

Uczniowie Szkoły udali się do ważnych historycznie miejsc w Płocku. Zapaliliśmy znicze na Cmentarzu Garnizonowym i pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.