Wyjazd uczniów Szkoły PDP na praktyki studyjne do Domu Rekolekcyjnego Studnia. Praktyki w Kuchni

Uczniowie PDP odwiedzii kuchnię w Domu Rekolekcyjnym Studnia w Płocku. Wspólnie przygotowaliśmy obiad.  Bardzo dziękujemy Paniom Edycie i Justynie za ciepłe przyjęcie. 

  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.