Wyjazd uczniów Szkoły PDP na praktyki studyjne do SZEWCA

Uczniowie I II i III PDP w ramach praktyk studyjnych odiwedzili Zakład Szewski w płocki. gdzie mogli poznać trudną i coraz rzadszą profesję, jaką jest szewstwo.  Dzięki życzliwości i ogromnemu sercu właścicielki Zakładu uczniowie mieli możliwość w sposób praktyczny poznać tajniki zawodu o wzbogacić swoją wiedzę odnośnie naprawiania butów, torebek oraz ubrań.  Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania pani Marzenie Byler, Panu Łukaszowie oraz ani Grażynie za pomc, wspieranie nas oraz ogromne zaangazowanie w organizowanie i prowadzenie dla nas zajęć.

  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.