Spotkanie z grupą REKONTRUKTO

Grupa historyczna Rekontrukto z kazji 80 - tej rocznicy II Wojny Światowej zapoznała nas tematyką wojenną. 

  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.