DRODZY RODZICE!!!

W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych uczniów podejmujemy w szkole szereg działań wychowawczych i profilaktycznych.

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodwoej DWKI-WPB.5012.25.2019. BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust 1 pkt 2,3 i 6 i w związku z art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r poz.996, z późn. zm. ) by wzmocnić współpracę miedzy szkoła a rodzicami, utworzylismy anonimową skrzynkę na sygnały. Zachęcamy Państwa również do zapoznania sie z materiałami dotyczącymi bezpuieczeństwa na nastepujących stronach internetowych.

https://www.ore.edu.pl/2015/06/procedury-interwemcyjne-w-szkole-materialy-do-pobrania/

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materiały-dydaktyczne/informacje/

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.