Informacja dla rodziców

Instytucje na terenie miasta Płocka i Powiatu Płockiego udzielającego wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna -Poradnia współpracuje z naszą Szkołą, w tej instytucji nalezy składać wnioski o wydanie Orzeczenia, Opinię WWR ul. Otolińska 21 tel. (24)364 -02-00
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1. dla Dzieci ze Specjhalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - ul. Tadeusza Gajcego 7 , tel. 24 367 -23-23
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku , ul. Bielska  57 A, 09-400 Płock, tel. (24)  267-68-28. e-mail pcpr@pcpr.plock.pl
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, gmian Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała. Tel (24) 367-66-30 , e mail gops@starabiała.pl
  • Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bielsku ul. Medyczna 1 09-230 Bielsk, tel. 24-265 01-22- Pomoc Społeczna
  • Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Drobinie ul. Piłsudzkiego 12 tel. 24-260-10-42    e mail :mgopsdrobin@wp.pl
  • Gminny Osrodek Pomocy Społecznej  w Staroźrebach , ul. Płocka 18, tel:24 261 27 30     e mail:gops@starozreby.pl
  • Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Zawidzu-ul. Mazowiecka 24, tel:24 276 61 94 ,   e mail:gops@zawidz.pl
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 , e mail gops@bulkowo.pl
  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.