Wsparcie dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach

 

Staramy się zapewnić naszym uczniom jak najlepsze warunki do nauki i zabawy, ale nie byłoby to możliwe bez systematycznej pomocy i wsparcia ze strony Naszych Przyjaciół.

 

To dzięki Ofiarodawcom i Sponsorom możemy zaoferować dzieciom bogatą ofertę edukacyjną, rozwijać ich zainteresowania, poprawiać nastrój, wspierać rozwój i proces wychowania.

 

W imieniu naszych uczniów i wychowanków - najserdeczniejsze podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy dotychczas wspomagali nas w formie darów pieniężnych i rzeczowych.

 

 

numer konta: 42 9042 0003 0000 1733 2000 0050


z dopiskiem: "Dar dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach"