Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach ogłasza nabór do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.  Warunkiem przyjęcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  Tel. 24 261-37-28

Galeria

Wisona w zespolach rewalidacyjno-wychowawczych

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze powitały wiosnę

Ilość zdjęć: 3