Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach ogłasza nabór do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.  Warunkiem przyjęcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  Tel. 24 261-37-28

Galeria

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu uczennicy - Zajęcia szkolne/ Terapie

Ilość zdjęć: 15