Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach ogłasza nabór do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.  Warunkiem przyjęcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  Tel. 24 261-37-28

Galeria

Powitanie Wiosny 2013/2014

Powitanie Wiosny na zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych.

Ilość zdjęć: 19