Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach ogłasza nabór do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.  Warunkiem przyjęcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  Tel. 24 261-37-28

Galeria

Festiwal Twórczości Artystycznej Szkolnictwa Specjalnego FETA 2013/2014

Ilość zdjęć: 4