Poniżej znajdują się linki do folderów, w których zamieszczono materiały dla uczniów do zrobienia w domu w ramach „zdalnego nauczania”.
 
Instrukcja dla rodziców i uczniów:
 
1. Z listy linków pod nazwą: "materiały dla klasy ....." lub  "zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze" lub "zajęć wczesnego wspomagania" wybieramy te które dotyczą Państwa dziecka i  klikamy w link. (np. https://drive.google ...)
 
2. Wyświetlą się foldery z imionami uczniów oraz zajęcia rewalidacyjne.
 
3. Po kliknięciu w folder dla danego ucznia  (np. Jacka) wyświetlą się foldery z nazwami przedmiotów.
 
4. W każdym z tych folderów znajdują się kolejno ponumerowane (zajęcia 1, zajęcia 2) materiały do zrealizowania przez danego ucznia.
 
5. Klikamy w ikonę kolejnych zajęć i po otwarciu się okna z widocznym materiałem możemy pobierać na swój dysk  lub bezpośrednio wydrukować zamieszczone „Karty pracy” (klikamy w prawy górny róg w ikonę drukarki lub strzałkę w dół).
 

Materiały dla klasy I – wychowawca – Renata W.

 
Materiały dla klasy II-III – wychowawca-  Katarzyna B.
 
 
Materiały dla klasy IV-V – wychowawca - Monika W.
 
 
Materiały dla klasy IV-VI – wychowawca - Renata O.
 
 
Materiały dla klasy VII – wychowawca-  Maria Ł.
 
 
Materiały dla klasy VI-VIII– wychowawca - Katarzyna W.
 

Materiały dla klasy I PDP  – wychowawca – Ewa P.
 
 
Materiały dla klasy II-III PDP  – wychowawca – Anna W.
 
 
Scenariusze zabaw dla dzieci w czasie wolnym
 
 
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
 
 
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
 
 
Porady psychologa szkolnego
 
 
Biblioteka 

 

  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.