Fundacja "Fundusz Lokalny Zeimi Płockiej - Młodzi Razem" w ramach VI edycji Programu "Decydujesz pomagamy" zorganizowała warsztaty "EKOPOMYSŁ - TWÓRCZE WARTSZATY UPCYKLINGOWE" 

 

Jest to projekt społeczny skierowany do dzieci i młodzieży z Regionu Płockiego. 


Celem głównym projektu jest zwiększanie aktywności dzieci i młodzieży w zakresie realizacji zasad zrównoważonej konsupcji, kształtowanie ekologicznych postaw oraz wykształcenie grona świadomych ekokosnumentów, którzy w zyciu codziennym będą traktować odpady w swoich gospodarstwach domowych jako surowce wtórne. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak mądrze kupować, jak ciekawie wykorzystać używane rzeczy, jak segregować odpady jak ograniczyć indywidualną konsupcję. 

 

Program "Decydujesz, pomagamy" jest wspólną inicjatywą Tesco oraz Fundacji Tesco. Celem tego działania jest wsparcie i promocja zaangazowania społecznego w rozwój lokalnych spoełcznoeści.

  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.