AAA
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOŚLICACH

"Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w
społeczeństwie"
Maria Grzegorzewska

Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.

Szkoła Przysposobiająca do Pracy

Szkoła Przysposobiajaca do Pracy jest 3 letnią szkołą dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku do 24 lat.

 

Obejmuje III etap edukacyjny z możliwością przedłużenia nauki o 1 rok. 


Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do roli osoby dorosłej, do samodzielności i aktywności w życiu dorosłym na miarę indywidualnych możliwości.


Najważniejszym celem jest uczenie wiadomości i kształtowanie umiejętności potrzebnych i wykorzystywanych w życiu dorosłym, w byciu niezależnym, w zaspokajaniu swoich potrzeb i załatwianiu swoich spraw oraz niesienia pomocy innym osobom.


Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach edykacyjnych:

 1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
 2. Zajęcia rozwijające komunikowanie się.
 3. Zajęcia rozwijające kreatywność: zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, muzyczno - ruchowe), zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, zajęcia sportowe.
 4. Wychowanie fizyczne
 5. Religia / etyka
 6. Przysposobienie do pracy
 • Organizacja i prowadzenie gospodartwa domowego
 • Przepisy bezieczeniśtwa i higieny pracy 
 • Aktywny zawodowo
 • Poznawanie zawodów i czynności zaowodwych : praktyczne zajęcia z ogrodnictwa, w pracowni stolarskiej, w pracowni kucharskiej, w stołówce, w pralni, zajęcia w terenie - porządkowe 
 • Poznawanie zawodów i czynności zawodowych w formie wyjazdów studyjnych.

Ponadto uczniowie uczestniczą na zajęcia rewalidacyjne.