Do Szkoły Podstawowej Specjalnej uczęszczają dzieci i młodzież od 7 do 20 roku życia, możliwością przedłużenia okresu nauki:

  • na I etapie edukacyjnym ( kl. I - III ) o 1 rok
  • na II etapie edukacyjnym ( kl. IV - VIII) o 1 rok
Ilość uczniów w klasach szkoły podstawowej: do 8 osób
Ilość uczniów w klasach z niepełnosprawnością sprzężoną: od 2 do 4 osób

Szkoła Podstawowa Specjalna podzielona jest na dwa etapy naucznia: pierwszy etap nauki to klasy I - III, drugi etap nauki to klasy IV - VIII.

W Szkole Podstawowej Specjalnej realizowane są następujące zajęcia edukacyjne:
  1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
  2. Zajęcia rozwijające komunikowanie się
  3. Zajęcia rozwijające kreatywność
  4. Wychowanie fizyczne
  5. Religia
Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych.
  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.