W naszej Szkole Gabinet Psychologa jest miejscem, w którym uczniowie i rodzice znajdują zrozumienie, akceptację oraz są wysłuchani.


Godziny pracy:

Poniedziałek 10:00-12.00

Środa: 12.00-13.00

Czwartek: 11.00-.13:00

 

 Zakres oddziaływań psychologicznych:

1. Praca diagnostyczna;

2. Praca terapeutyczna: terapia, zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty, porady i konsultacje psychologiczne; działania profilaktyczne;

3. Praca z rodziną ucznia: poradnictwo i wsparcie psychologiczne, wywiady środowiskowe;

4. Współpraca z instytucjami.:


  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.