Projekt wspólfinansowany ze środków Programu  ,,Dziaj Lokalnie IX'' Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez ARF w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji Fundusz Lokalny Ziemii Plockiej ,, Mlodzi razem'' i Powiatu Plockiego. Projekt skierowany do dzieci z terenów gmin powiatu plockiego, z dysfunkcajmi rozwojowymi , dla rodziców, których niepokoi rozwój swoich pociech.

Celem projektu bylo wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z terenów wiejskich.

Cele szczególowe:

  • usprawnianie w zakresie duzej i malej motoryki
  • doskonalenie funkcji poznawczych
  • doskonalenie umiejetnosci spolecznych i komunikacyjnych

Cele projektu zrealizowano poprzez :

  • konsultacje rodziców ze specjalistami
  • udzial dzieci w róznorodnych formach terapii zgodnie z potrzebami. Byly to miedzy innymi: terapia logopedyczna, terapia SI, hipoterapia, zajęcia ruchowe, terapai reki, terapia pedagogiczna z elementami zajęć ksztaltujacych kreatywność.
  • spotkanie informacyjne z rodzicami dotyczące dostepnych form pomocy i wsparcia.

Cele projektu zostaly zrealizowane a osiagniete efekty z pewnościa będą widoczne jeszcze przez dlugi czas. Bardzo dziekujemy sponsorom za zaufanie i wklad finansowy. Rodzicom za zaangazowanie i poświęcony czas a maluchom za wspólna zabawę.

  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.