AAA
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOŚLICACH

"Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w
społeczeństwie"
Maria Grzegorzewska

Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.

WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

W ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju oferujemy naszym najmłodszym podopiecznym następujące formy terapii:

 • Terapię Integracji Sensorycznej SI
 • Terapię Integracji Bilateralnej BI
 • Terapie Snoezolen w Sali Doświadczania Świata
 • Dogoterapię
 • Terapię Pedagogiczną
 • Terapię Logopedyczną
 • Terapię Psychologiczną
 • Zajęcia ruchowe
 • Rehabilitację ruchową
 • Terapię ręki
 • Terapię metodą EEG Biofeedback

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka