Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach ogłasza nabór do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.  Warunkiem przyjęcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  Tel. 24 261-37-28

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

W ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju oferujemy naszym najmłodszym podopiecznym następujące formy terapii:

  • Terapię Integracji Sensorycznej
  • Terapie w Sali Doświadczania Świata
  • Hipoterapię
  • Dogoterapię
  • Terapię Pedagogiczną
  • Zajęcia ruchowe
  • Logopedię
  • Rehabilitację ruchową
  • Terapie ręki

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka