Stowarzyszenie ,,Krok Do Przodu'' powstało na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z terenu powiatu płockiego. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Goślice. Celami stowarzyszenia są miedzy innymi :
 • umożliwienie podejmowania działań o charakterze rehabilitacyjnym, rewalidacyjnym, terapeutycznym, kompensacyjnym, profilaktycznym i zdrowotnym służących jak najpełniejszemu rozwojowi dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu płockiego;
 • wsparcie działalności Zespołu szkół Specjalnych w Goślicach;
 • promocja i rozwój Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach,
 • działanie na rzecz integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu płockiego;
 • organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
 • wielostronna pomoc w rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • działania na rzecz przygotowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczeństwie;
 • działania służące pomocy rodzinie, opiekunom, specjalistom, nauczycielom oraz innym osobom  zajmującym się opieką, edukacją, terapią i rehabilitacja niepełnosprawnych;
 • współpraca z wolontariatem
 • organizacja centrum Wsparcia Rewalidacyjnego dzieci i Młodzieży

Współpraca z Fundacją
Nawiązanie współpracy z Fundacją ,, Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej ,, Młodzi Razem''. W ramach współpracy otrzymaliśmy dotacje na realizację Projektu ,, Przyjazny Zakątek''. W ramach projektu chcemy zagospodarować tereny zielone przy naszej szkole, posadzić rośliny zielone przyjazne pszczołom, zbudować ławeczki. 
Fabryka inicjatyw
Kilku podopiecznych naszego Stowarzyszenia wzięło udział w Fabryce inicjatyw organizowanej przez Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem. Podczas kilku dniowych warsztatów nasi podopieczni zdobyli mnóstwo cennych informacji i nowych doświadczeń a także nawiązali nowe znajomości i przyjaźnie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Warsztaty Pierwszej Pomocy
Podopieczni naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w Warsztatach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się jak ocenić stan poszkodowanego, jak udzielić mu pomocy.
Klub Wolontariusza
W naszej Szkole powstał Szkolny Klub Wolontariusza,, Młodzi Aktywni. Pierwszym działaniem naszego Klubu jest przeprowadzenie zbiórki na Rzecz Zwierząt z Płockiego Schroniska.
 • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.