AAA
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOŚLICACH

"Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w
społeczeństwie"
Maria Grzegorzewska

Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.

Koła Zainteresowań

pasjejpg [516x258]

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I REALIZOWANE PROGRAMY EDUKACYJNE

Rok szkolny 2017/2018

Terapia logopedyczna” dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością


Wtorek 8.00-9.00

Język migowy


Środa 14.15-15.00

Koło Biblijne „Śladami Jezusa”


Piątek 7.30-8.00

Koło muzyczne


Środa 7.30-8.00

Koło Przyjaciół Książki


Środa 12.00-13.00

Kółko ekologiczne


Pon. 13.15-14.00

Kółko krawieckie


Wtorek 7.15-8.00

Program edukacyjny „Moje dłonie - poznaję

nimi świat”


Wtorek 13.00-14.00

Program edukacyjny „Muzykowanie”

Piątek 8.00-8.45

 

 

Program edukacyjny „Wiem co jem”


Pon. 14.10-14.55

Program edukacyjny „Z komputerem za pan brat”


Czwartek 8.00-8.45;

14.10-14.55

Program edukacyjny „Zabawy manipulacyjne –

mała motoryka”


Środa 13.00-14.00

Program edukacyjny „Zabawy słuchem i ruchem”


Pon. 8.30- 9.30

Program zajęć psychopedagogicznych z udziałem

psa „Podaj łapę”


Pon. 14.55-15.25

Program zajęć sportowo – rekreacyjnych -

„Klub Olimpiad Specjalnych”

glowa2jpg [300x438]

 

Wyjazdy sportowe

Czwartek 12.15-13.00

Piątek 13.20-14.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koła Zainteresowań