AAA
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOŚLICACH

"Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w
społeczeństwie"
Maria Grzegorzewska

Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.

Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2019 r. 
 
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019 r. 
 
3. Ferie zimowe: 10 - 23 lutego 2020 r.  
 
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020 r. 
 
5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

31 października 2019r 
  2 stycznia 2020r
  3 stycznia 2020r
30 kwietnia 2020r
  4 maja 2020 r.
12 czerwca 2020 r.
 
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r. 
 
7. Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.