Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach ogłasza nabór do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.  Warunkiem przyjęcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  Tel. 24 261-37-28

O Naszej Szkole w TVP

MEDIA O NAS

http://www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-mazowiecki/wideo/13112013/13001239