Pracownie - baza dydaktyczna Szkoły

Zespół dysponuje bogatym zapleczem dydaktycznym. Sale lekcyjne i pracownie wyposażone są w sprzęt i pomoce zapewniające możliwość wszechstronnej stymulacji rozwoju dzieci i młodzieży.

Jednym z celów Szkoły jest stałe doposażanie sal w nowe, spełniające wymogi edukacji specjalnej sprzęty i środki dydaktyczne dostosowane do specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

Posiadamy:

 • Tablicę interaktywną
 • Ekrany multimedialne
 • Roboty do nauki programowania PHOTON
 • Magiczny dywan - podłoga interaktywna
 • System nauczania K - first
W skład Naszego Zespołu wchodzą następujące pracownie:
 • Sala Integracji Sensorycznej

 • Pracownia komputerowa

 • Sala Doświadczania Świata

 • Pracownia gospodarstwa domowego

 • Klasopracownie

 • Pracownie rewalidacyjne

 • Salka rehabilitacyjna

 • Salka terapii biofeedback

 • Pracownia zajęć technicznych

 • Biblioteka

 • Świetlica szkolna

 • Gabinet logopedyczny

 • Gabinet psychologa

 • Gabinet pielęgniarki


Szkoła jest przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych posiada dostosowane łazienki, podjazd, windę, schodołaz gąsienicowy.

 • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.